+962-03-2372380 Unit_admin@mutah.edu.jo

الموظفون الإداريون


باسمة المواجدة

رئيسة الديوان
امنة الضمور

سكرتيرة عميد الكلية
إخلاص الطنشات

سكرتيرة نائب العميد
رسمية البشابشة

سكرتيرة قسم اللغة الانجليزية وآدابها
رسمية البشابشة

سكرتيرة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
حنان البطوش

سكرتيرة قسم اللغات الأوروبية
عامر الضمور

مشرف مختبر
صخر التخاينة

إداري
جمعة النوايشة

عامل بريد
وليد الطراونة

عامل بريد
خليل العرود

عامل بريد